Dukha Lyrics

Ako ay isang anak mahirap
Lagi nalang akong nagsusumikap
Ang buhay ko'y walang sigla
Puro nalang dusa
Paano na ngayon ang buhay ko?

Sa akin ay walang tumatanggap
Mababa raw ang aking pinag-aralan
Grade one lang ang inabot ko
No read no write pa ako
Paano na ngayon ang buhay ko?

Isang kahig isang tuka
Ganyan kaming mga dukha
Isang kahig isang tuka
Ganyan kaming mga dukha

Sa akin ay walang tumatanggap
Mababa raw ang aking pinag-aralan
Grade one lang ang inabot ko
No read no write pa ako
Paano na ngayon ang buhay ko?

Isang kahig isang tuka
Ganyan kaming mga dukha
Isang kahig isang tuka
Ganyan kaming mga dukha
Ganyan kaming mga dukha
Ganyan kaming mga dukha

Ako ay isang anak mahirap
Lagi nalang akong nagsusumikap
Ang buhay ko'y walang sigla