Bituin Lyrics

Sa isang mapayapang gabi
Kuminang ang marikin na bituin
At tumanak sa himbing na pastulan ng Ama

Pagkagising ng maralita
Nabighani sa bagong tala
Naglakad at tinungo sabsabang Ama

Jesus, bugtong na anak ng Ama
Tala ng aming buhay
Liwanag, kapayapaan, kahinahunan
Kapanatagan ng puso, giliw ng Diyos
At pag-asa ng maralita ng Amang ulira
Biyayaan mo kami ng pagtulad sa Iyo
Ng magningning, bilang 'yong mga bituin

Sa isang pusong mapagtiis
Kuminanag ang marikin na bituin
At duo'y nanaginip ng tala, nagningning

Taimtim nating kalooban
Ginawa nyang kanyang himlayan, dalanginan,
Nilikha nya sabsabang Ama

Sa isang mapayapang gabi
Kuminang ang marikin na bituin
At tumanak sa himbing na pastulan ng Ama