Assubhubada' Lyrics

Kerasulan diakui kerana kelebihan
ketinggian membawa ke jalan yang benar

Arabic Version
Keturunan yang baik keturunan mulia
Semua kaum arab mengikutinya

Arabic Version
Jibril pun datang di malam isra'
Tuhan membawanya sebagai pengalaman

Arabic Version
Muhammad penghulu kami kemuliaan bagi
Kami kerana hidup bersama - samanya

Kerasulan diakui kerana kelebihan
ketinggian membawa ke jalan yang benar