Paathshala Lyrics

Chorus
Loose control, loose control
One more time, loose, loose, loose control
Loose control, hayo Rabba, hayo Rabba

Verse
Na koi padhne wala, na koi sikhne wala
Na koi padhne wala, na koi sikhne wala
Apni toh paathshala, masti ki paathshala
Apni toh paathshala, masti ki paathshala

Bridge
Loose control

Verse
Chehare ki kitaabein hain, ham woh padhne aate hai
Yeh surat teri meri, mobile library
yaaron ki equation hain, love multiplication hain
Jisne dil ko jeeta hai, woh alpha hain deeta hain
Woh alpha hain deeta hain, woh alpha hain deeta hain

Chorus
Loose Control, loose control
One more time, loose, loose, loose control
Loose control, hayo Rabba

Verse
Talli hokar girne se samjhi hamne gravity
Ishq ka practical kiya tab aayi clearity
Na koi padhne wala, na koi sikhne wala

Verse
Naata yeh sannata hai, dekho lambu shor hai
Har dil mein pud pud karta H2SO4 hai
Na koi padhne wala, na koi sikhnewala

Chorus
Apni toh paathshala, masti ki paathshala
Apni toh paathshala, masti ki paathshala
Apni toh paathshala, masti ki paathshala
Apni toh paathshala, masti ki paathshala

Outro
Hayo Rabba, loose control

Chorus
Loose control, loose control
One more time, loose, loose, loose control