Kalinka Lyrics

Kalinka, kalinka, kalinka maya,
f sadu yagoda malinka, malinka maya

Pad sasnoyu, pad zelenoyu
spat' palazhýtye vý minya,
aida lyuli lyuli, aida lyuli lyuli,
spat' palazhýtye vý minya.

Kalinka, kalinka, kalinka maya,
f sadu yagoda malinka, malinka maya.

Akh tý sasyenushka, akh tý zelenaya,
nye shumi zhe nado mnoi,
aida lyuli lyuli, aida lyuli lyuli,
nye shumi zhe nado mnoi!

Kalinka, kalinka, kalinka maya,
f sadu yagoda malinka, malinka maya.

Krasavitsa, dusha dyevitsa,
palyubi zhe tý minya,
aida lyuli lyuli, aida lyuli lyuli,
palyubi zhe tý minya!

Kalinka, kalinka, kalinka maya,
f sadu yagoda malinka, malinka maya.

Kalinka, kalinka, kalinka maya,
f sadu yagoda malinka, malinka maya