Song Of Volga Boatmen Lyrics

Ey ukhnyem! Ey ukhnyem!
Yeshtsho razik, yeshtsho da ras!

Razovyom mý byeryozu,
razovyom mý kudryavu!
Aida da aida, aida da aida,
razovyom mý kudryavu!

Ey ukhnyem! Ey ukhnyem!
Yeshtsho razik, yeshtsho da ras!

Mý po byereshku idyom,
pyesnyu solnýshku payom!
Aida da aida, aida da aida,
pyesnyu solnýshku payom!

Ey ukhnyem! Ey ukhnyem!
Yeshtsho razik, yeshtsho da ras!

Ekh, tý Volga, mat'-ryeka,
shiroka i gluboka!
Aida da aida, aida da aida,
shiroka i gluboka!

Ey ukhnyem! Ey ukhnyem!
Yeshtsho razik, yeshtsho da ras!

Ey ukhnyem! Ey ukhnyem!
Yeshtsho razik, yeshtsho da ras!