Nidaul Jihad Lyrics

Jaahid fillahi khotoyya,jaahid in kunta taqiyya
Jaahid fillahi khotoyya,jaahid in kunta taqiyya

Tamlik a faakoddunyaa..Tamlik a faakoddunyaa
Watulaaqillahar dhiyaa

Qum naajillahar baarii, wastaghfir bil-as haari
Qum naajillahar baarii, wastaghfir bil-as haari

Wadzrif kanahril jarii..Wadzrif kanahril jarii
Dam'al asy waa qisakhiyaa..

Jaahid fillahi khotoyya,jaahid in kunta taqiyya
Jaahid fillahi khotoyya,jaahid in kunta taqiyya

Tamlik a faakoddunyaa..Tamlik a faakoddunyaa
Watulaaqillahar dhiyaa

Wa kitabullohil haadii..Shooha 'iiduu-amjaadii
Wa kitabullohil haadii..Shooha 'iiduu-amjaadii

Wa jamii'ul kauniiyu naadii..Wa jamii'ul kauniiyu naadii
Hayyaayyaa muslimu hayyaa

Jaahid fillahi khotoyya,jaahid in kunta taqiyya
Jaahid fillahi khotoyya,jaahid in kunta taqiyya

Tamlik a faakoddunyaa..Tamlik a faakoddunyaa
Watulaaqillahar dhiyaa

Jud bilmaali wabinnafsii..in tath ma' bil firdausii
Jud bilmaali wabinnafsii..in tath ma' bil firdausii

Fahunaa lika ahlaa 'ursi..Fahunaa lika ahlaa 'ursi
Lilmu-mini bil hurriyyah

Jaahid fillahi khotoyya,jaahid in kunta taqiyya
Jaahid fillahi khotoyya,jaahid in kunta taqiyya

Tamlik a faakoddunyaa..Tamlik a faakoddunyaa
Watulaaqillahar dhiyaa

Jud bilmaali wabinnafsii..in tath ma' bil firdausii
Jud bilmaali wabinnafsii..in tath ma' bil firdausii

Fahunaa lika ahlaa 'ursi..Fahunaa lika ahlaa 'ursi
Lilmu-mini bil hurriyyah

Jaahid fillahi khotoyya,jaahid in kunta taqiyya
Jaahid fillahi khotoyya,jaahid in kunta taqiyya

Jaahid fillahi khotoyya,jaahid in kunta taqiyya
Jaahid fillahi khotoyya,jaahid in kunta taqiyya

Newest Shoutul Harokah Lyrics

Top Artists