Do Marr Ciften Lyrics

Do marr (more) çiften (more) do dal' për gjah,
jaman shok o more jaman aman,
Do marr çiften more do dal' për gjah,
jaman shok o jaman aman.


E çiften e more me (no umlaut!) gjith' zagar',
jaman shok o more jaman aman.
E çiften e more me gjith' zagar',
jaman shok o jaman aman.


E pash' një të re more të bukura,
jaman shok o more jaman aman,
E pash' një të re more të bukura,
jaman shok o jaman aman,


E cila (no sedilla!) të more pëlqen me qafsh,
jaman shok o more jaman aman,
E cila të more pëlqen me qafsh,
jaman shok o jaman aman.


O ajo në mes more këputura,
jaman shok o more jaman aman,
O ajo në mes more këputura,
jaman shok o jaman aman.

Do marr (more) çiften (more) do dal' për gjah,
jaman shok o more jaman aman,
Do marr çiften more do dal' për gjah,

Newest Tirana Folk Ensemble Lyrics

  1. Do Marr Ciften